logo

nouzová telefonní čísla - Městská policie Chomutov

Zákon o obecní policii č.553/1991Sb

Zákon stanovuje úkoly obecní policie, její vznik a kdo se může stát strážníkem. Dle tohoto zákona je hlavní činností obecní policie zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Dále zákon určuje:

 1. Povinnosti strážníků
 2. Oprávnění požadovat vysvětlení
 3. Oprávnění požadovat prokázání totožnosti
 4. Oprávnění předvést osobu
 5. Oprávnění odebrat zbraň
 6. Oprávnění zakázat vstup na určitá místa
 7. Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 8. Oprávnění odejmout věc
 9. Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla
 10. Oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven
 11. Donucovací prostředky, jejich použití a omezení jejich použití
 12. Použití psa
 13. Použití služební zbraně
 14. A další pravidla pro činnost obecních policií


Činnost strážníků obecní policie se řídí i podle dalších právních předpisů jako je např.:

 • Zákon o obcích
 • Trestní řád
 • Správní řád
 • Vyhláškami ministerstva vnitra
 • Ústavou

A mnoho dalšími jejichž seznam i s úplným zněním naleznete na: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&;c=553/1991