logo

nouzová telefonní čísla - Městská policie Chomutov

Přednášky pro ZŠ

Přednáška pro 1. třídy

Přednáška trvá tři vyučovací hodiny. Děti formou her a ukázek, do kterých se aktivně zapojují, získávají informace o dopravě a nebezpečných situacích.

V části o dopravě preventistky s dětmi probírají dopravní prostředky, chování chodců, přecházení vozovky, semafor a značky. Ve druhé hodině si děti povídají o cyklistech – vybavení cyklisty, vybavení kola a kde mohou děti jezdit.

V poslední hodině preventistky žákům vysvětlují možné nebezpečné situace. Děti si vyzkoušejí jednání s cizími lidmi, kontakt s cizím zvířetem, hru s obrázky, nález injekce. Zahrají si také scénku ztracen v obchodě a ve městě. Dále se děti naučí, co jsou linky tísňového volání, jejich čísla. Přednáška končí povídáním o šikaně.

Na konci děti dostanou dárky za svou šikovnost.

Přednáška pro 2. třídy ZŠ

Přednáška je dvouhodinová a spočívá ve vyplnění testu, v němž děti podtrhávají správný obrázek. Tématem jsou důležité informace, které se děti dověděly na přednášce v první třídě. Testy preventistky následně vyhodnotí a ve zbytku druhé hodiny všechny odpovědi s dětmi pečlivě probírají.

Přednáška pro 3. třídy – Naše domácí zvířátko

V této přednášce se děti dovědí, co všechno zahrnuje péče o zvířátko. Mohou si tak vyzkoušet svou zodpovědnost „nanečisto“. Každý dostane své zvíře, i když jen na papíře. Následně ho čeká dvoustrana zábavných úkolů, kvízů, doplňovaček a kreslení. Nechybí ani opakování z předcházejících přednášek. Na konci hodinového testování si preventistky s dětmi o každém z úkolů společně povídají a test zhodnotí. 
Přednáška trvá 1 vyučovací hodinu.

Přednáška pro 4. třídy – BESIP a nebezpečné situace

Je vedena formou soutěže, která má tři části – pozorovací, vědomostní a tzv. rozstřel. Děti budou rozděleny do skupin a budou pracovat, resp. soutěžit ve svých týmech. Během soutěže budou poučeni o dopravě, chodcích, cyklistech a dopravních značkách. Přednáška trvá jednu vyučovací hodinu.

  • Pozorovací část – na magnetickou tabuli se umístí křižovatka s určitým počtem chybných situací – za jejich nalezení týmy získávají body
  • Vědomostní část – kvíz týkající se dopravy, týmy opět získávají body dle počtu správných odpovědí
  • Rozstřel – poznávání a pojmenování dopravních značek

Přednáška pro 5. tř. na téma šikana

Přednáška je hodinová a je určena pro žáky 5. třídy. O tématu šikany preventistky hovoří s dětmi pomocí hry Člověče, nešikanuj! Děti pracují v týmech a pomocí figurek a kostek postupují po hrací ploše, kde na ně čeká velké množství otázek a úkolů k tomuto tématu. Za správné odpovědi týmy sbírají body.