logo

nouzová telefonní čísla - Městská policie Chomutov

Svodky

Desetiletá za tmy v ulicích

V pátek 10. dubna v půl desáté večer prováděla hlídka kontrolu Borové ulice, když ji najednou zastavila jedna vyděšená dívčina. Ta chvějícím se hlasem uvedla, že přišla pěšky z Jirkova a doma nikdo není. 10letá dívka ještě dodala, že ji vychovává babička, ta ale je teď s její matkou, která se právě vrátila z Anglie, na návštěvě u příbuzných v Jirkově. Mobilní telefon nemá funkční, tudíž se nemůže dovolat. Z hlavy telefonní číslo na matku ani babičku neznala. Strážníci s ní zašli do domu v Borové ulici, ale na klepání a zvonění nikdo nereagoval. Díky velké trpělivosti se hlídce městské policie nakonec podařilo zjistit kontakt na tetu dívky. Ta v deset hodin byla převezena do Kamenné ulice. Teta přislíbila, že se o malou postará a poté předá babičce. Pochopitelně, že o tomto byl srozuměn sociální odbor magistrátu.

Pijani ve městě

Ve čtvrtek 9. dubna a o den později v pátek řešili chomutovští strážníci přestupky týkající se porušení městské vyhlášky. V obou případech se jednalo o pití alkoholických nápojů na veřejnosti. Ve čtvrtek hodinu před polednem si civilní pracovnice městské policie všimla dvou osob, které seděly v Dřínovské ulici na lavičce a nasávaly pěnivý mok. Přivolaní strážníci pak byli na místě hodně rychle a přestupky řešili. Muži z Jirkova a Chomutova si k jejich neradosti převzali pokutové bločky. Městskou vyhlášku totiž neporušili poprvé.
O den později v odpoledních hodinách pijany na veřejnosti zase odhalily kamery městské policie. Dispečer poté motohlídky navedl do Palackého ulice, kde se čtyři muži vesele bavili popíjením alkoholu. To, že jsou na rušné ulici, jim ani moc nevadilo. Protože tito pánové byli již v minulosti za takovéto přestupky již mnohokrát řešeni, tentokráte tedy budou muset předstoupit před přestupkovou komisi.

Zachránili mu život

Obavy o svého dobrého známého měla jedna žena žijící v ulici Na Bělidle. To, že se svěřila strážníkům, mu zřejmě zachránilo život. V úterý 7. dubna pár minut před polednem žena veliteli směny telefonicky sdělila, že má obavy o svého kamaráda, který nevychází ven. Motohlídka tedy za oznamovatelkou ihned přijela. 77letá seniorka uvedla, že známému bylo včera zle a teď ho postrádá. Každý den se totiž scházejí u zdejší večerky, ale dnes nepřišel. Ještě sdělila jeho adresu v Dukelské ulici. Když tam strážníci dorazili, dům byl zavřený. Přivolali tedy hasiče i republikové kolegy. Společně pak do domu vlezli po žebříku oknem. Na zemi spatřili ležícího a sténajícího 58letého muže, který sýpal a prosil o pomoc. Tu mu strážníci ihned poskytli a poté přivolali záchrannou službu. Do jejího příjezdu s nemocným citlivě komunikovali. Záchranka si 58letého muže odvezla do nemocnice.

Zklidnila ho až pouta

Žena přivolala strážníky do Palachovy ulice, neboť měla problém se svým bratrancem. Když motohlídka v neděli 6. dubna v pozdních odpoledních hodinách přijela na místo, rozpovídala se. Dle jejích slov bratranec napadl jejího psa a vyhrožuje jí. Když ho začal dráždit, pes po něm vyjel a způsobil mu krvavé zranění na ruce. 20letý mladík, který stál před domem, byl zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Lékařské ošetření odmítal a byl agresivní. Najednou se do domu vydal se slovy, že jde psa zabít. V tom mu ale zabránil jeho bratr, který byl u incidentu. Agresivní mladík, který nedbal výzvy hlídky městské policie, se nedal odbýt. Musel být tedy zpacifikován hmaty a chvaty sebeobrany. Nakonec mu strážníci museli přiložit i pouta a odvezli ho na policejní oddělení. Teď se bude ze svých činů zodpovídat na magistrátu u přestupkové komise.

Mladistvý popíjel na veřejnosti

V neděli 6. dubna ve čtyři hodiny odpoledne prováděli strážníci kontrolu kulturního střediska KASS na Zahradní. Když vešli do pasáže, uviděli mladíka, který nasával víno. Totožností bylo zjištěno, že jde o chlapce ještě mladistvého, který bydlí na Kamenné. Následně mu vysvětlili, že popíjení alkoholu na veřejnosti je městskou vyhláškou zakázáno a že ještě není plnoletý. Na dotaz, kde alkohol vzal, mladík uvedl, že mu ho dal nějaký kamarád z Mostu, ale na jeho jméno si samozřejmě nevzpomněl. Dotyčný si převzal pokutové bloky a hlídka kontaktovala sociální pracovnici.

Nehoda na sídlišti

V neděli 6. dubna po páté hodině ranní se stala na jednom z chomutovských sídlišť dopravní nehoda. 21letý řidič v ulici 17. listopadu to se svoji škodovkou čelně napálil do sloupu veřejného osvětlení. Přivolaní strážníci byli na místě takřka okamžitě a hned se věnovali mladému řidiči. Ten naštěstí zraněn nebyl a zdravotní pomoc nevyžadoval. Ještě dodal, že vozidlo řídil a nikoho dalšího nevezl. Během chvíli se dostavila hlídka PČR, který si celou věc převzala.

Žena přivolala strážníky kvůli agresivnímu příteli

Chomutovští strážníci pomohli jedné ženě před agresivním přítelem. Přivolala si je v sobotu 5. dubna v odpoledních hodinách do Fügnerovy ulice. Zde jim ukázala muže, kterého označila jako svého přítele. Uvedla, že u ní sice přespává, ale teď ho doma nechce, protože je silně opilý. 45letá žena si přála, aby její druh odešel. Strážníci zjistili, že o deset let mladší muž zde nemá trvalé bydliště a tedy musí odejít. Ten to pak s rozpaky přijal a odkráčel. K tomuto páru strážníci kvůli podobným problémům vyjíždějí poměrně často.

Na lidi číhalo nebezpečí

V sobotu 5. dubna pár minut po poledni oznamovatel veliteli směny telefonicky sdělil, že že u areálu garáží v ulici Vítězslava Nezvala je otevřená elektrická rozvodná skříň, ze které koukají nezaizolované dráty. Na místo vyjela radiostanicí o věci informovaná nejbližší motohlídka. Strážníci zjistili, že skříňka elektroinstalace je zcela otevřená a hrozí zde velké nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Ihned o věci informovali pracovníky ČEZu. Než se dostavili na místo, hlídka zde posečkala, aby nikdo z kolemjdoucích si nezpůsobil případné zranění. Elektrikáři pak trčící kabely odstranili a dvířka skříně zajistili.

Ovce u silnice

Ovce se pásla u silnice. V pátek 27. března v půl třetí odpoledne oznamovatel veliteli směny telefonicky sdělil, že na křižovatce ulic Pražská a Na Moráni se vesele u krajnice pase malá ovečka. Na místo pak neprodleně vyjela radiostanicí o věci informovaná nejbližší motohlídka. Když vystoupili strážníci z vozidla, veselý kopytník v pohodě přežvýkával trávu. Protože hrozilo nebezpečí, že ovce vstoupí do vozovky, byla raději odchycena. Následně ji strážníci vrátili do ohrady, která byla v jednom místě poškozena. Je tedy zřejmé, jak se ovečka dostala ven. Hlídka díru provizorně opravila a kontaktovala majitele. Ten přislíbil, že uvede věc do pořádku.

Zapomnětliví řidiči

Roztržitost či zapomnětlivost. Tyto vlastnosti přesně sedí na čtyři řidiče, kteří o víkendu nechali klíče od zapalování v zámku dveří nebo nezavřeli okénka. Poprvé vyjeli strážníci na základě telefonického oznámení v pátek na Kamennou, Ve dveřích fiatu se v zámku houpaly klíče.
O den později hodinu po poledni prováděla hlídka kontrolu Lipské ulice, když uviděla zaparkované osobní vozidlo Peugeot, které mělo otevřené boční okénko.
V neděli 29. března v půl sedmé dopoledne řidič vozidla dokonce nechal u své škodovky otevřených hned několik oken. Kolemjdoucí si toho všimli a telefonicky informovali strážníky.
Poslední výjezd měla hlídka k tomuto problému týž den v jedenáct hodin dopoledne. Tentokráte to bylo do ulice Tomáše ze Štítného, Kde zaparkované vozidlo Honda mělo stažené okénko u řidiče. Vše ale nakonec dopadlo dobře. Strážníci kontaktovali všechny čtyři zapomnětlivce a ti se vzorně ke svým autům dostavili a s díky si vše pozavírali a převzali si i klíče z dveří u řidiče. Všichni svorně konstatovali, že nic se jim neztratilo.