logo

nouzová telefonní čísla - Městská policie Chomutov

Silniční zákon 361/2000Sb. O provozu na pozemních komunikacích

Jde o speciální právní normu upravující specifickou oblast činností a podle toho je specifické i rozdělení pravomocí při řešení přestupků či jiných správních deliktů proti tomuto zákonu. Strážník obecní (městské)policie je povinen řešit všechny porušení této právní normy. Některá řeší blokově ( viz níže) a další oznamuje k projednání ke správnímu orgánu.

Strážník obecní policie má dle tohoto zákona především oprávnění:

  1. Zastavit každé vozidlo jehož řidič nebo spolujezdec je podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
  2. Zabránit řidiči v jízdě při podezření že řidič je pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky.
  3. Měřit rychlost.
  4. V míře stanovené §86 zák.200/90Sb. Řešit přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
  5. Provést odtah vozidla

* Celé znění zákona 361/2000Sb. Naleznete na:
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=361/2000&;number2=&name=&text

*Jako prováděcí vyhláška k tomuto zákonu je vyhláška č.30/2001Sb. která upřesňuje např. platnost dopravního značení apod. znění této vyhlášky naleznete na: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=30/2001&;number2=&name=&text

* Zákon o pozemních komunikacích č.13/1997Sb, který pojednává o druhu komunikací a jejich využití. Znění tohoto zákona naleznete na:
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=13/1997&;number2=&name=&text