logo

nouzová telefonní čísla - Městská policie Chomutov

Prevence

Městská policie se velice intenzivně věnuje prevenci především u dětí a seniorů, u nichž se zaměřuje na bezpečnost v dopravě a na předcházení nebezpečných situací v obecné kriminalitě.


Práce preventistek spočívá zejména v pořádání besed, přednášek, soutěží a dalších akcí v mateřských a základních školách, klubech důchodců či penzionech pro seniory. Organizují také akce pro veřejnost.


Převentisky se tak snaží předcházet kriminálním činům, jejichž oběťmi jsou právě senioři či nezletilí a mladiství. Zároveň zvyšují právní vědomí těchto skupin obyvatel. Seniory i děti navíc seznamují s činností městské policie.