logo

nouzová telefonní čísla - Městská policie Chomutov

Civilní zaměstnanci

K tomu, aby městská policie mohla plnit své povinnosti a úkoly dané zákonem a navíc mohla být aktivně a efektivně zapojena do podobných projektů, jako je Záchranný kruh, je potřeba mít k dispozici dostatek lidských kapacit. S ohledem na nedostatečné finanční zdroje je toto bolavým místem naprosté většiny obcí a měst České republiky.

Úřad práce

V Chomutově tento problém řešíme již třetím rokem tak, že formou příspěvku v rámci politiky zaměstnanosti získáváme civilní pracovníky z Úřadu práce. V loňském roce jsme takto posílili stav o 16 pracovníků. Náklady na jejich mzdu, které šly z našeho rozpočtu, byly ve výši 30% jejich mzdy.

MVČR - programy prevence kriminality

Nově jsme pro tento rok formou projektu prevence kriminality MV ČR, získali dalších 6 civilních pracovníků, kteří náš rozpočet zatíží pouhými 10% spoluúčasti na jejich mzdě.

Popis činnosti a využití civilních zaměstnanců

Civilní pracovníci nosí reflexní vestu s označením „civilní pracovník městské policie“ a jsou vybaveni telefonem a záznamovým zařízením - minikamerou. Výrazně nám pomáhají při všech činnostech, které městská policie v Chomutově provádí. I když nemají statut úřední osoby a nemohou tak využívat oprávnění strážníků, slouží nám jednak k doplnění početního stavu hlídek, zejména však vykonávají činnosti, kde tato oprávnění apriori nejsou důležitá, ale kde je důležitý jakýkoliv preventivní dohled a činnost strážníků. Tedy buďto plní nějaký konkrétní úkol, nebo jsou takzvanýma očima městské policie a suplují činnost strážníků nebo kamer MKDS, upozorňují strážníky na zjištěné nedostatky, zjišťují, dokumentují a předávají informace o stavu veřejného pořádku ve městě (např. zjištěné černé skládky, chování majitelů psů s ohledem na uklízení psích exkrementů apod.), popřípadě vystupují v roli svědka při následném řešení zjištěného protiprávního jednání. V neposlední řadě také plní preventivní funkci vlastní fyzickou přítomností v dané lokalitě, či místě.

Tedy používáme je při dohledech na přechodech pro chodce v blízkosti základních a mateřských škol, dále pak v bezprostřední blízkosti škol a podobných zařízení ve smyslu předcházení sociopatologickým jevům, při dohledu na pořádaných sportovních, kulturních a společenských akcích, při doručování písemností, nasazováním do lokalit, které nejsou pokryty dosahem kamer MKDS, dále pak do míst, která jinak také vyžadují fyzickou přítomnost strážníka. V Chomutově jsou to zejména komunikace s výskytem pouliční prostituce, kde se civilní pracovníci neustále pohybují v blízkosti prostitutek a tím odrazují jejich potencionální zákazníky. Prostitutky následně tato místa samy raději opouštějí.

Civilní pracovníci také plní roli „manipulanta technického zařízení“, kdy jsou 2. členem hlídky tzv. „botičkářů“ a na příkaz strážníka pouze montují či domontují botičky. Šetří nám tedy 1 plnohodnotného strážníka, kterého je pro tuto činnost „škoda“.

Pro úplnost :

V Chomutově jsme všechny civilní pracovníky rozdělili do dvou skupin na týdenní ranní a odpolední směny. Každé ze dvou skupin jsme přidělili jednoho stálého velícího strážníka, který zodpovídá za jejich činnost a metodicky je vede. Tento strážník je vybaven skútrem na elektrický pohon a během směny všechny své „ovečky“ pravidelně kontaktuje osobně, sbírá, třídí, analyzuje a předává jejich informace o stavu veřejného pořádku ve městě, úkoluje je a v případě potřeby je na tomto skútru přemísťuje do jiné, v dané chvíli potřebné lokality.

Závěrem chci zdůraznit, že nasazení civilních pracovníků bylo pro městskou policii, potažmo město Chomutov v oblasti zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku bezesporu významným přínosem, a pokud to bude nadále možné, jsme rozhodnuti využívat jejich služeb i v budoucnu.

 

Ing. Bc. Vít Šulc
Ředitel MěPo Chomutov